Alavus Ikkunat Oy:n takuuehdot

Alavus Ikkunat Oy myöntää takuun valmistamilleen ikkunoille ja oville seuraavien takuuehtojen mukaisesti. Nämä takuuehdot koskevat yksityisiä kuluttaja-asiakkaita ja yritysasiakkaita. Yritysasiakkaiden kohdalla pätevät ensisijaisesti mahdolliset urakkasopimukseen kirjatut takuuehdot. Takuu on voimassa vain Suomessa ja takuuaika astuu voimaan toimitus- tai luovutuspäivästä lukien.

Mikäli Alavus Ikkunat Oy korvaa tuotteen uudella osalla, tuotekaupassa takuu käsittää uuden osan toimituksen ja asennuskaupassa uuden osan toimituksen sekä asennuksen.

Takuun voimassaolo edellyttää, että ikkuna- ja ovituotteet ovat varastoitu, asennettu, huollettu ja käytetty annettujen käyttö-, huolto- ja asennusohjeiden mukaisesti ja toimenpiteet ovat dokumentoitu asianmukaisesti.

Takuuehdot voimassa 1.3.2024 alkaen.

Kolmen vuoden takuu

 • Alavus Ikkunat Oy:n valmistamien tuotteiden tuotetakuu on kolme (3) vuotta toimitus- tai luovutuspäivästä lukien.
 • Tehtaan suorittaman asennustyön takuu on kolme (3) vuotta luovutuspäivästä lukien.

Viiden vuoden takuu

 • Eristyslasielementtien välitilan kosteustiiveydelle myönnetään viiden (5) vuoden takuu.
 • Sälekaihtimille, hyönteispuitteille ja irtoristikoille myönnetään viiden (5) vuoden takuu.

Kymmenen vuoden takuu

 • Maalattujen sisäpuolisten puuosien maalien pysyvyystakuu on kymmenen (10) vuotta.
 • Ulko-ovien suoranapysymistakuu on kymmenen (10) vuotta.
 • Alumiinin pintakäsittelyn pysyvyystakuu on kymmenen (10) vuotta.

Takuuehdoissa huomioitavaa

 • Takuunantaja ei vastaa virheestä, jos hän saattaa todennäköiseksi, että tuotteen laadun tai käyttökelpoisuuden poikkeaminen normaalista johtuu asiakkaan puolella olevasta syystä. Syy voi olla esimerkiksi tapaturma, asiakkaalle annettujen käyttö- tai hoito-ohjeiden vastainen tai muu tuotteen vääränlainen käsittely. Takuunantaja ei vastaa ulkoisista syistä aiheutuneista virheistä, esimerkiksi eläinten tai jäätymisen aiheuttamista vaurioista.
 • Tuotetakuu ei koske tummia puuikkunoita.
 • Eristyslasielementin takuu ei koske lasin särkymistä. Kolme (3) tai useampi lasisen eristyslasin mittaeroista tai asemoinnista johtuva valoaukosta näkyvä listojen hammastus saa olla maks. 3 mm.
 • Eristyslasielementtien takuu ei ole lämpöjännitysten osalta voimassa, mikäli niissä on käytetty jälki- tai tehdasasennettuja tummia tai heijastavia sälekaihtimia, vekkikaihtimia, rullaverhoja tai muita auringonsuojia, jotka voivat aiheuttaa lasipinnan epätasaista lämpenemistä. Säle- tai vekkikaihtimia ei tule pitää puoliasennossa aurinkoisella säällä, sillä auringonvalo aiheuttaa epätasaisen jännityksen selektiivilasissa, joka saattaa johtaa lasin rikkoutumiseen. Säle- ja vekkikaihtimia tulee pitää joko täysin auki tai kiinni aurinkoisella säällä.
 • Ulko-ovien suoranapysymistakuu edellyttää, että ovi on asennettu sekä huollettu ohjeiden mukaisesti ja ettei se ole vaurioitunut veden tai auringon vaikutuksesta. Ovilevy saattaa taipua hieman sääolosuhteiden vaikutuksesta, mutta ei missään olosuhteissa yli 5 mm. RT-kortti 42–10643 sallii vuositakuutarkastuksessa 5 mm:n tasopoikkeaman. Suoranapysymistakuu ei koske tummia HDF-levypintaisia ovia. Suoranapysymistakuu ei myöskään ole voimassa, mikäli ostaja on jälkikäteen vioittanut oven pintaa, esimerkiksi naulaamalla, ruuvaamalla tai liimaamalla oveen heloja tai muita vastaavia varusteita, jotka ovat myötävaikuttaneet mahdollisen virheen syntymiseen.
 • Vastuu alumiinin Bi-metalli-vaikutusten aiheuttamista epämuodostumista, puutteista tai häiriöistä suoritustasoissa ei sisälly takuun piiriin. Lämpökatkaistujen alumiiniprofiilien ulko- ja sisäosien välillä voi esiintyä muodonmuutoksia. Altistuessaan lämpötilan muutoksille, valssatun profiilin (puiteprofiili) toinen puolisko voi muuttaa pituuttaan eri tavalla kuin toinen puolisko (“bi-metallivaikutus”), mikä voi johtaa ei-toivottuihin vaikutuksiin, kuten vetoon, oven avaamisen tai sulkemisen hankaloitumiseen tai lisääntynyt käyttövoiman tarve kahvassa tai avaimessa. Bi-metallivaikutuksista johtuvia muodonmuutoksia voi esiintyä pääasiassa vuodenaikojen välisinä siirtymäkausina, eivätkä ne ole jatkuva ilmiö. Tällainen mahdollinen kahden metallin muodonmuutos on otettava huomioon jo rakennussuunnitteluvaiheessa, ja asianmukaisia lieventäviä toimenpiteitä olisi harkittava tällaisten bi-metallivaikutusten riskin estämiseksi.
 • Takuuaikana tehty korjaus tai vaihto ei pidennä takuuaikaa. Takuun voimassaolo päättyy ennenaikaisesti, jos ostaja tai kolmas osapuoli tekee tuotteisiin muutoksia tai korjauksia ilman valmistajan lupaa tai jos ostaja vikatapauksessa ei välittömästi ryhdy kaikkiin asianmukaisiin toimiin vahingon vähentämiseksi ja anna valmistajalle mahdollisuutta korjata vikaa.
 • Sähköiset ohjaus- ja avautumislaitteet eivät kuulu takuun piiriin, niistä sovitaan aina erikseen.
 • Matalaenergiaikkunassa tai -ovessa voi ajoittain esiintyä huurtumista (kondenssi) lasin ulkopinnassa. Hyvin eristävissä ikkunoissa ja ovissa lämpövuoto on niin vähäistä, että ikkunan ulkopinta pääsee jäähtymään joissakin olosuhteissa ulkoilmaa kylmemmäksi ja tämä aiheuttaa ulkolasin huurtumisen. Kyseessä on siis normaali ilmiö, eikä se ole haitallista ikkunalle tai ovelle.

Havaitsitko tuotteessasi virheen?

Ilmoita mahdollisesta viasta mahdollisimman pian asiakaspalveluumme: 020 7819 820 (pvm/mpm), myynti@alavusikkunat.fi tai lomakkeen kauttaKuva virheestä nopeuttaa reklamaation käsittelyprosessia.