Kontakta oss
yhteystiedot
verkkokauppa
verkkokauppa
FIN Ι SWE Ι ENG

Tilläggsutrustning till fönstren

Till fönstren står det till buds ett stort antal extra tillbehör, som ökar fönstrens brukskomfort.

Glasen


Alla våra fönster har som standard ett selektivglaselement med fyllning av argongas.
Man kan variera fönstret med olika glaslösningar alltefter användningsändamål och behov.

Lämmöneristävyys

Bättre värmeisolering och energiklass

  • Med selektiv ytbeläggning
  • Med mellanlistens material och tjocklekar
huurtumattomuus

Imfrihet

  • Med specialytbelagda glas
turvallisuus

Bättre säkerhet

  • Med 6 mm:s glas
  • Med härdat eller laminerat glas
auringonsuoja

Solskydd

  • Med solskyddsglas (klara eller massfärgade)
nakosuoja

Insynsskydd

  • Med dekorationsglas
meluntorjunta

Bullerbekämpning

  • Med ljudisoleringsglas
mukavuudenhalu

Bekvämlighet

  • Med eluppvärmda glas
radiosingaali

Bättre genomträngning av radiosignaler

  • Med RS-glaselement

Dekorationsglas

Cotswold pieni
Cotswold

Crepi pieni
Crepi

Etsattu pieni
Etsat

Flemish pieni
Flemish

Kathedral pieni
Cathedral

Maris pieni
Maris

 

Raakalasi pieni
Råglas

Persienner


En persienn är en bekväm extra utrustning till fönstret, om du vill ha insynsskydd eller i övrigt reglera den inkommande ljusmängden. Det lönar sig att fatta beslut om persienner i samband med anskaffningen av fönstren. Vi monterar persiennerna färdigt på plats på fabriken, varvid monteringen löper lätt och snyggt. Standardfärgen på persiennerna är vit, men det finns också ett stort antal andra färgalternativ.

Modern integrerad persienn

I ett öppningsbart fönster är det möjligt att montera en integrerad persienn. Regleringen av persiennen sker med en reglerknapp på innerbågens inre yta, på fönstrets låssida. Den integrerade persienn som Alavus Ikkunat Oy använder är den enda persiennmodell, som är bevisligen tät, och den lämpar sig därför också för fönster i energiklass A.

Alavus Ikkunat integroitavat sadekaihtimet 1Alavus Ikkunat integroitavat sadekaihtimet 2

 

lisavarusteet1
Traditionell persienn med reglerstång

I fönstren kan också monteras en s.k. traditionell persienn med reglerstång. Detta är det enda alternativet, då man behöver en persienn till ett karmfast fönster eller en balkongdörr.

Mörkläggande persienn

Öppnings fönstret kan utrustas med SOLAR Moon en mörkläggande persienn som monteras mellan glasen. Det mörkläggande slutresultatet fullbordas med hjälp av sidogejder.

Den lättanvända gardinen styrs med en knapp på ytan av bågen. Det mörkläggande cellulära tyget i SOLAR Moon är 100 % polyester. Det cellulära tyget fungerar även som tilläggsisolering av fönstret och förbättrar fönstrets värmemotstånd med 27 % (VTT 2016). Det cellulära tyget skyddar även mot solgass, 86 % av solens värmestrålning reflekteras. Du kan välja den mörkläggande gardin vit (SWAN 0201), grå (Dolphin 0633) eller svart (Charcoal 1831). Från utsidan är dock alla tyger alltid vita (SWAN 0201).

pimentava sadekaihdin
(Bild: ©Solar)

(Video: ©Solar)

Tekniska persienn för stora fasta fönster

Alavus fasta fönster (EKA) kan utrustas med en teknisk persienn med SmartCord Duette cellulära. Veckade persienner är eleganta och vackra inredningselement som kan användas för att ersätta traditionella gardiner. Tack vare sina tekniska egenskaper jämnar persiennerna ut temperaturen i rummet och förbättrar akustiken. Den tekniska gardinen med SmartCord finns i vit (SWAN 2946790000), grå (DOLPHIN 0633) och svart (CHARCOAL 1831).

tekninen verho swan
Vit

tekninen verho dolphin
Grå

tekninen verho charcoal
Svart

pimentava sadekaihdin 2pimentava sadekaihdin 3pimentava sadekaihdin 4
(Bilder: ©Solar)

Vädringsbeslag


Som extra utrustning kan ett öppningsbart fönster utrustas med vädringsbeslag, varvid vädringsdelen förses med spanjolett och AutoLock -spärranordning samt ett fast handtag.


Vädringsfönstrets standardhandtag

morite aukipitolaite
Vädringsfönstrets standardspärranordning
är AutoLock

Insektsbågar


hyttyspuite
(Bild: ©Solar)

En utomordentlig extra utrustning till vädringsfönstret är en insektsbåge med aluminiumram. Insektsbågen leveras fristående, men det går lätt att montera den med hjälp av de anvisningar som medföljer. Vi rekommenderar att man tar bort insektsbågarna till vintern, för småfåglarna kan söndra nätet när de pickar efter insekter som fastnat. Man kan välja myggbågen med traditionellt plastnät, hållbarare aluminiumnät eller allerginät.

Lösa fackverk


Fackverk gör fönstren representativa och ger dem karaktär. Det går fortsättningsvis lätt att tvätta fönstren, eftersom fackverket är löstagbart.
Det fackverk som är kompatibelt med ett aluminiumfönster är ett 25 mm brett fackverk, som är tillverkat av aluminium. Aluminiumfackverken monteras på fabriken färdigt i ytterbågen.I ett träfönster (MSE, MEK) kan man sätta ett fackverk i trä eller plast.

Äkta spröjsar


Med en fast spröjs kan man göra en spröjsindelning som imiterar en fönsterpost och ser äkta ut i ett öppningsbart fönster med planglas. En fast spröjs är ett fördelaktigare alternativ än en äkta fönsterpost. Breddalternativen är 32 mm och 64 mm.

I ytterbågen på ett öppningsbart träfönster kan man också göra en äkta fönsterpost. De breddalternativ som står till buds är 34 mm och 68 mm.

 

Det inre båge i ett öppningsbara fönster kan utrustas med spröjs, som är 40 mm bred.
Jakopuite

aidot ulkopuitejaot
Ätka aluminium spröjsar 32 mm och 64 mm

Friskluftsventiler och Tilluftsfönsterventiler

Friskluftsventiler

När en byggnad har naturlig ventilation, kan friskluften styras kontrollerat till byggnaden via friskluftsventiler som är monterade i fönstrens karm. I samband med en sanering är det skäl att montera ventiler, eftersom byggnaden kan bli tätare och den naturliga ventilationen sluta fungera. Dimensioneringen av friskluftsventilerna och deras placering planeras alltid rumspecifikt i de utrymmen som saneras.

tuloilmaikkuna1Tilluftsfönsterventiler

När en byggnad har maskinell ventilation med kontinuerlig drift, är tilluftsventiler som monteras i fönstren en bra lösning att få ersättningsluft. Fördelen med en tilluftsfönsterventil är att tilluften uppvärms när tilluften cirkuleras i utrymmet mellan fönstrets bågar. Ventilen har också ett sommarläge, med vilket den friska tilluften utan uppvärmning kan ledas direkt genom ventilen till rummet.

 

mse a 170 tuloilma kesaasento
Sommarläge


Vinterläge

 
 

Bågestödet 

Vid öppning av stora fönster måste den inre ramen stöds så att ingen överdriven vikt placeras på båges gångjärn. Båges stöd kan göras med ett integrerat bågestöd monterat på inner bågen eller med ett avtagbart bågestöd.

Pesutuki
Separat bågestöd       

Det integrerade bågestödet är monterat på den inner båge vid ytterkanten. När båge öppnas är stödet fällt ner. När bågen är stängd bakåt är stödet vikt tillbaka från botten av bågen.
Installations- och bruksanvisning för det integrerade bågestödet

morite aukipitolaite  puitetuki2
Integrerat bågestöd

 

Designalternativ innerbågen 


Inner båga har standarsprofile, rak Modern MSEA (V), men för en extra kostnad du kan också valjä formad Classic profile MSEA. 

Alavus Ikkunat sisäpuitteen reunavaihtoehdot
Classic – Modern