Kontakta oss
yhteystiedot
verkkokauppa
verkkokauppa
FIN Ι SWE Ι ENG

Signalfönster

Speciellt i nya byggnader kan det vara problem med mottagning av mobiltelefoner, eftersom energieffektiva byggnadsmaterial i ytterväggarna i byggnader och moderna fönster försvagar signalen från mobiltelefoner. Lösningen på detta problem är signalfönster. Glasdelarna i signalfönstren passerar genom radiosignalerna från mobiltelefoner och trådlösa nätverk, vilket garanterar goda anslutningar inomhus.

Signalglaset kan installeras på både fasta och öppningsbara fönster. Signalglaset påverkar inte fönstren U-värde och förhindrar inte användning av andra tillbehör som persienner och specialglas. Signalfönstret är praktiskt taget underhållsfri och kräver inte en separat ström för att fungera. När det gäller utseende och installation skiljer sig signalfönstret inte från vanliga fönster.

Signaali ikkuna sisältäpäin kuvattuna
Signalfönster från insidan

Signaali ikkuna ulkoapäin kuvattunaSignalfönster från utsidan

För att säkerställa bästa möjliga mottagning rekommenderas att placera signalfönstren särskilt på väggen på basstationssidan av telekomoperatörerna. När du placerar signalfönster bör du också ta hänsyn till byggmiljön och reflektionen av signaler från ytorna. Vi rekommenderar därför att du placerar ett signalfönster i varje rum.

Radiosignalglas

  • God signalöverföring kan uppnås utan att fönstets U-värde försämras.
  • Fördelen med FGL RS-lösningen är att hela glasytan sänder signaler och därmed bättre undviker dödutrymmen.
  • Lösningen fungerar också i ett svagt signalfält (kontra passiva antenner).
  • FGL RS-glas låter radiosignaler tränga igenom 4355 gånger bättre än normalt glas (5g i 3500MHz-intervallet).

 

  Dämpningspunkt vid frekvenser [dB]
  0 MHz 900 MHz 2100 MHz 2600 MHz  3500 MHz
Genomsnittlig penetration av typiska fönster med dämpningar 0  21  34  39 41
FGL RS 0  0,53 3,04  6,27  4,61