alavus ikkunat ja ovet logo

Byte av fönster och dörrar i bostadsaktiebolag -
Projektets olika stadier

Att planera ett fönster- och dörrrenovering kan orsaka många frågor och till och med förspänningar för boende och styrelse för bostadsföreningens framsteg och genomförande av fönster- och dörrenoveringen. Det är inte värt att flytta ett fönster- och dörrbytesprojekt eftersom det uppfattas som ett besvärligt och långtgående projekt. Alavus Ikkunat Oy har många decennier av erfarenhet av stora och små projekt. Genom oss är allt välskött och planerat eftersom projektet går igenom olika stadier, som informeras till invånarna i god tid.

Alavus ikkunat toimintatavat

 malliasennus

Allt börjar med modellmontering

Projektets utgångspunkt är modellmontering, vilket är ett mycket avgörande steg. Bostadsaktiebolag bestämmer lägenheten, där modellmontering ska göras. Montering innehåller av in- och utvändigt foder och bläck. Modellmontering kommer att inspekteras tillsammans med representanterna för bostadsföretaget och en skriftlig post kommer att utarbetas, som båda parter kommer att acceptera med sina underskrifter. Som namnet antyder kommer modellmontering att fungera som ett exempel för de andra montering för resten av lägenheterna i byggnaden.

 mitta

Mätning av fönster och dörrar för produktion

Efter godkänd modellinstallationsgranskning ska alla fönster och dörrar som ska förnyas mätas för produktion.

Projektledaren informerar dig om mätdatumet och kontaktuppgifterna för den ansvariga för mätningen.

Handout informerar exempel på följande saker:

Om Ni är borta använder vi universalnyckeln för att komma in i lägenheten. Lås inte säkerhetslåsen. Var god och informera montörerna, om universalnyckeln inte passar till Er dörr och om ni har husdjur inne i lägenheten

Mätningen kräver inga förberedelser från er sida!

Monteringsarbetet påbörjas under månad oktober. Vi kommer att informera i förväg när arbetet börjas

 asennus

Starta monteringen

När installationen närmar sig kommer projektledaren att informera dig om proceduren (i vilken lägenhet installationen kommer att starta) och hur du förbereder dig för fönster- och dör renoveringen.

Vi ber dig vänligen:

 • Det behövs 1,5 - 2 m fritt monteringsutrymme framför fönster och dörrar. Också hängande lampor och gardiner måste avlägsnas från detta utrymme.
 •  Avlägsna persienner, termometer osv. om Ni vill behålla dem.
 • Balkongen vara helt tom och balkongfönstren öppnas. All extern elektrisk ledning och utrustning måste demonteras i omedelbar närhet av balkongfönster och dörrar.
 • Ömtåliga möbel, elektronik osv. borde skyddas från damm t.ex. med lakan. Montören skall skydda golvet framför fönstren med
  skyddsmattor. Lägg ingen plast på golvet.
 • Om Ni är borta och har husdjur inne i lägenheten, var god och lämna ett meddelande om det på dörren.
 • Om Ni är borta använder vi universalnyckeln för att komma in i lägenheten. Lås inte säkerhetslåsen. Om universalnyckeln inte passar till Er dörr, var god och informera montörerna.

För smidig renovering vänligen notera följande: 

 • Normal arbetstid är kl 07.30 - 16.00
 • Inre lister monteras under följande två arbetsdagar, utan separat anmälan.
 • Ifall monteringen hindras av vädret (regn, hård vind, kyla) skall montören ge ny monteringstidpunkt till Er.
 • Rör inte färska monteringsmaterialer (uretan, kitt, målarfärger). Låt fönster och dörrar torka i fred hela monteringsdagen..
 kysely

Residensundersökningar efter montering

När alla fönster och dörrar har installerats, kommer varje lägenhet att förses med bosatta frågeformulär som ber om eventuella fel / reparationsgarantier.

Bästa lägenhetsägare/inneboende!

Monteringen av fönster och dörrar är färdig nu. Var vänlig och meddela med denna form alla fel eller problem Ni märker angående fönster och dörrar. Fyll i och returnera frågeformuläret i ALAVUS postlådan som ligger i LAGER senast den 18.1.2020 kl 12.00

 loppukatselmus

Acceptantinspektion och överlämnande

Alla respons från boende undersökningar kommer att ses över och möjliga reparationer kommer att ske.

Vid godkännandeundersökning uppfylls en överlämnande inspektionsprotokoll, vilket bevisar överlämnandet av arbetet till klienten. När godkännandeinspektionen har genomförts kan den slutliga betalningen av betalningsprogrammet faktureras samt garantin för garantiperioden kan överlämnas till klienten.

Vad händer om renoveringen är försenad eller har andra problem?

Överraskningar kan komma med varje renovering. För fönster och dörrar kan ytterligare arbete och kontraktsförseningar vara resultatet av ruttet trä och asbest. Tilläggsarbetet kommer att utföras baserat på de timmar som avtalats i avtalet. Borttagning av asbest ingår inte i kontraktet och dess pris och påverkan på kontraktet måste fastställas från fall till fall.

Samordning av olika verk

Samtidiga kontrakt kräver bra logistiskt tänkande. Lägenhetsbyggnadens begränsade utrymme bör beaktas vid planering av olika projekt. Det är också bra att överväga användningen av hissar och de spänningar de orsakar på gräsmattan och gården under den smälta jorden.

Om både fönster- och fasadreparationer görs samtidigt är det ganska utmanande att samordna arbetet. Ett fönsteravtal görs tekniskt bäst med en sax- eller mastlyft, medan fasadreparationer vanligtvis utförs med byggnadsställningar.

Inverkan av nya fönster och dörrar på lägenheten

Nya fönster och dörrar har många positiva effekter på invånarna och själva byggnaden.

Komfort att leva

Nya fönster och dörrar är lättanvända och mer akustiska än gamla. Nya fönster har också mindre tvättbara ytor och du behöver inte drabbas av dragkänslan längre.

 viihtyvyys

Utseende

Vackra och färdiga fönster och dörrar ger en ny look till byggnadens fasad.

 ulkonako

Säkerhet

Våra lägenhetsdörrar är typgodkända dörrar med enkelblad som förbättrar lägenheten i brandsäkerhet jämfört med gamla dörrar med dubbla blad. I fönster och balkongdörrar ökar härdat och laminerat glas säkerheten.

 turvallisuus

Energi sparande

Värmekostnaderna reduceras avsevärt. Besparingar görs också genom underhåll, eftersom aluminiumbeklädd fönster och dörrar inte kräver årligt underhåll och möjliga målningsreparationer som traditionella träfönster.

 energiansaasto
Den här webbplatsen använder cookies.