Kontakta oss
yhteystiedot
verkkokauppa
verkkokauppa
FIN Ι SWE Ι ENG

MSEA 1+2 ÖPPNINGSBARA TRÄALUMINIUMFÖNSTER

msea-leikkaus2014Det öppningsbara träaluminiumfönstret MSEA är den vanligaste fönstertypen och lämpar sig för både nybyggnads- och saneringsobjekt. Detta fönster med två bågar som öppnar sig inåt är en bra lösning för såväl egnahems- som flervåningshus.

Träaluminiumfönster är nuförtiden populära, eftersom de i praktiken är underhållsfria. Träaluminiumfönstrets karm och innerbåge är av trä. Ytterbågen är i sin helhet av aluminium och karmens yttre delar är beklädda med aluminiumprofil. Fastän träaluminiumfönstren är underhållsfria, ska man dock inte glömma att regelbundet kontrollera och vidta eventuella underhållsåtgärder på de yttre aluminiumdelarna samt träytorna på insidan.

Tekniska data för det öppningsbara träaluminiumfönstret MSEA 1+2

MSE A VinoreunainenVirke: Karmen av ett flertal delar limmad och fingerskarvad furu, de synliga ytorna kvistfria. Bågen fingerskarvad kvistfri i målade fönster, i laserade fönster EFFEX-furu båge.

Aluminiumdelar: Ytterbågen och karmens ytbeklädnad i aluminium.

Karmdjup: 115, 130, 150, 170, 210 mm.

Ytbehandling: Trädelarna målning eller lasering, aluminiumdelarna pulvermålning, anodisering eller decoral-träfigursytbeklädnad.

Glas: I innerbågen dubbelt selektivglaselement med argongasfyllning, i ytterbågen planglas.

Tätning: Innerbågen 2x standardtätning, ytterbågen 1x standardtätning.

Beslag: På inner- och ytterbågen tappgångjärn M8/12*30/35, innerbågens reglar och lås tillverkarens standard samt ytterbågens lås. Slutbleck i metall, i vädringsfönster spärranordning. Plåtarna färdigt monterade, vädringsdelarnas handtag lösa.

U-värde: från och med 0,78 w/m2k

Alavus Ikkunat Oy:s träaluminiumfönster MSE/A 130,

MSE/A 170, MSE/A 210 och tillverkningen av dem uppfyller kraven enligt kravdokumenten EO320:2001,
SFS 3304:1978, SFS 4003 EHD:1995, SFS 4151:1990,
SFS 4433:1990, SFS 5657:1990, SFS 5795:1994.

Luftljudisoleringsvärden 

MSEA 
Karmdjup 170mm

Rw

Rw + C

Rw + Ctr

Innerbågens glas

Ytterbågens glas

dB

dB

dB

2k4/4-18

4

46

44

41

2k4/6-16

4

48 

46

43

2k4/6-16

6

 49

47

43

2k4/4-18

6

 49

47

44

 

MSEA 
Karmdjup 210mm

Rw

Rw + C

Rw + Ctr

Innerbågens glas

Ytterbågens glas

dB

dB

dB

2k4/4-18

4

48

46

43

2k4/6-16

4

50

48

45

2k4/6-16

6

51

49

45

2k4/4-18

6

51

49

45

Luftljudisoleringstalet Rw + Ctr kan användas t.ex. vid bedömning av ljudisoleringsförmågan i stadstrafikbuller och talet Rw + C t.ex. vid bedömning av luftljudisoleringsförmågan mot jetplansbuller i närheten av ett flygfält.

 

Saatesti Alavus ikkunat se