Kontakta oss
yhteystiedot
verkkokauppa
verkkokauppa
FIN Ι SWE Ι ENG

MSEP 1+2 öppningsbara träfönster

MSEP 1+2 är ett öppningsbart träfönster, som passar för traditionella hus. Gamla historiskt värdefulla objekt kräver också fönster. Vi vill vara med i upprustningen av dessa värdefulla objekt och samtidigt visa vår högaktning för de gamla snickarfärdigheterna.

 

Tekniska data för det öppningsbara träfönstret MSEP 1+2

MSEP VinoreunainenVirke: Karmen av ett flertal delar limmad och fingerskarvad furu, de synliga ytorna kvistfria.
Bågen fingerskarvad kvistfri i målade fönster, i laserade fönster EFFEX-furu båge.

Aluminiumdelarna: Underbågen och den vägräta mellankarmen aluminiumbeklädda.

Karmdjup: 130, 150, 170, 210 mm.

Ytbehandling: Trädelarna målning eller lasering, stormlista av aluminium (vit RAL 9010 eller brun RR32)

Glas: I innerbågen dubbelt selektivglaselement med fyllning av argongas, i ytterbågen 4 mm planglas.

Tätning: Innerbågen dubbel standardtätning, ytterbågen enkel standardtätning.

Beslag: På inner- och ytterbågen tappgångjärn M8/12*30/35, innerbågens reglar och lås tillverkarens standard samt ytterbågens lås. Slutbleck i metall, i vädringsfönstren spärranordning. Plåtarna färdigt monterade, vädringsdelarnas handtag lösa.

U-värde: 0,93 W/m2K