Kontakta oss
yhteystiedot
verkkokauppa
verkkokauppa
FIN Ι SWE Ι ENG

Brandfönster

Alavus ikkunat paloikkunaI vårt sortiment återfinns CE-certifiedare EI15 och EI30 brandfönster. Brandfönster är eöppningsbart träaluminiumfönster med två karmar, som har fått brandklassificeringen EI15 eller EI30. Fönsterkonstruktionerna uppfyller i fråga om integritet (E) och isolering (I) kraven i del E1 i Finlands byggbestämmelsesamling samt kraven enligt brandklass EI15 och EI30 i den Europeiska klassificeringsstandarden SFS-EN 16034. 

Vårt brandfönster skiljer sig i fråga om skålningen av innerbågen en aning från våra övriga MSEA träaluminiumfönster. I övrigt motsvarar brandfönstret utseendemässigt vårt normala aluminiumfönster.

Beslutet om CE-certifierade förutsätter att fönstret med karm får vara högst 1690 mm brett och 2390 mm högt (max 4m2). Karmdjupet får vara 130,150,170 eller 210 mm. Det får inte finnas vädringsbeslag, persienner eller delningskarm i fönstret.

 

Tekniska data för de CE-certifierat brandfönster MSEA/EI30 och MSEA/EI15

Konstruktion: Ett öppningsbart fönster med två bågar som öppnar sig inåt, i den inre bågen brandglas. Karmens yttre yta beklädd med AI standardaluminiumprofil. YTTERBÅGEN HELT I ALUMINIUM. Fönstren av AI-konstruktion, karmen fingerskarvad kvistfri furu. 

Ytbehandling: Trädelarna målning eller lasering, aluminiumdelarna pulvermålning eller anodisering 

Tätning: Fabrikens standardtätning

Glas:
- i innerbågen dubbelt brandglas 
- i ytterbågen 4mm planglas

Beslag: Fästskruvarnas hål och plastpluggar enligt RT, i inner- och ytterbågen tappgångjärn M8/12*30/30 Fe/Zn, i innerbågen lås Primo 71 Fe/Zn, slutbleck Morite Fe/Zn, i ytterbågen lås Fiskars 2100, ytbeslagen i vitmålade fönster Fe/JVA (vit).

 

Brandfönstercertifikat 0416-CPR-11988-01 (Bara på finska)