alavus ikkunat ja ovet logo

MS2EA 2+2 ÖPPNINGSBARA TRÄALUMINIUMFÖNSTER

polaroid6Träaluminiumfönster är nuförtiden populära, eftersom de i praktiken är underhållsfria. Träaluminiumfönstrets karm och innerbåge är av trä. Ytterbågen är i sin helhet av aluminium och karmens yttre delar är beklädda med aluminiumprofil. Fastän träaluminiumfönstren är underhållsfria, ska man dock inte glömma att regelbundet kontrollera och vidta eventuella underhållsåtgärder på de yttre aluminiumdelarna samt träytorna på insidan.

4-glaslågenergifönstren har planerats för att uppfylla dagens krav på byggande och är sålunda särskilt inriktade på nybyggande och lågenergihus, utan att dock utesluta saneringsobjekt. Fönstret MS2EA 2+2 har i både inner- och ytterbågen ett dubbelt isolerglaselement.

Tekniska data för det öppningsbara träaluminiumfönstret MS2EA 2+2

MS2E A VinoreunainenVirke: Karmen av ett flertal delar limmad och fingerskarvad furu, de synliga ytorna kvistfria. Bågen fingerskarvad kvistfri i målade fönster, i laserade fönster EFEX-furu båge.

Aluminiumdelar: Ytterbågen och karmens ytterbeklädnad i aluminium.

Karmdjup: 130, 150, 170, 210 mm.

Ytbehandling: Trädelarna målning eller lasering, aluminiumdelarna pulvermålning, anodisering eller decoral-träfigursytbeklädnad.

Glas: I inner- och ytterbågen dubbelt selektivglaselement med argongasfyllning.

Tätning: Innerbågen dubbel standardtätning, ytterbågen 2 x standardtätning.

Beslag: På inner- och ytterbågen tappgångjärn M8/12*30/35, innerbågens reglar och lås tillverkarens standard samt ytterbågens lås. Slutbleck i metall, i vädringsfönster spärranordning. Plåtarna färdigt monterade, vädringsdelarnas handtag lösa.

U-värde: från och med 0,63 w/m2k

Luftljudisoleringsvärden

MS2EA
Karmdjup 170 mm

Rw

Rw + C

Rw + Ctr

Innerbågens glas

Ytterbågens glas

dB

dB

dB

2k4/4-18

2k4/4-14

43

42

39

2k4/6-16

2k4/4-14

48

47

44

 

MS2EA
Karmdjup 210 mm

Rw

Rw + C

Rw + Ctr

Innerbågens glas

Ytterbågens glas

dB

dB

dB

2k4/4-18

2k4/4-14

45

44

41

2k4/6-16

2k4/4-14

50

49

46

Luftljudisoleringstalet Rw + Ctr kan användas t.ex. vid bedömning av ljudisoleringsförmågan i stadstrafikbuller och talet Rw + C t.ex. vid bedömning av luftljudisoleringsförmågan mot jetplansbuller i närheten av ett flygfält.

MSEP 1+2 MSEA 1+2 MS2EA 2+2 MS3EA 1+3

Den här webbplatsen använder cookies.