alavus ikkunat ja ovet logo

hae rahoitustaSmidig betalningstid
med finansiering

Finansiering är en del av vår service och vi vill erbjuda våra kunder de bästa möjliga betalningstidsförmånerna.
Vi erbjuder två olika finansieringsalternativ, av vilka du kan välja det som passar dig bättre.
Du kan diskutera mer om de här finansieringarna och kampanjerna med din försäljare eller så kan du också själv ansöka direkt om Alavus-finansieringen över nätet med dina nätbankskoder. Du kan bekanta dig mer med Alavus-finansieringen här.

 

Försäljningsfinansiering - OP

Med OPs finansieringsalternativ är betalningstiden hela 84 månader, och till det hör det inte kreditkort. I försäljningsfinansieringen är det alltså frågan om en engångskredit. Betalningsraterna är jämstora, men du kan göra extra tilläggsbetalningar eller helt betala bort krediten närhelst du vill, utan tilläggskostnader. Dessutom kan du dra av de räntor du betalar i beskattningen.

Kampanjalternativ är 3 månaders räntefri och kostnadsfri betalningstid, varvid den första fakturan förfaller till betalning 3 månader efter leveransen.

I tabellen nedan har vi gjort exempelkalkyler över försäljningsfinansieringen.

 

Kredit

Kredittid

Månadsrat
1:a raten

Kreditens ränta %

Kreditpris

Effektiv
ränta

 

 

4000 €

12 kk
23 kk
36 kk
44 kk
63 kk
84 kk

360 €
200 €
132 €
112 €
84 €
68 €

7,1 %
7,1 %
7,1 %
7,1 %
7,1 %
7,1 %

4210 €
4413 €
4670 €
4815 €
5192 €
5618 €

10,24 %
11,93 %
11,03 %
11,00 %
10,99 %
10,91 %

 

 

6000 €

12 kk
22 kk
35 kk
43 kk
61 kk
80 kk

540 €
300 €
198 €
168 €
126 €
102 €

7,1 %
7,1 %
7,1 %
7,1 %
7,1 %
7,1 %

6272 €
6527 €
6857 €
7045 €
7515 €
8030 €

8,85 %
9,40 %
9,63 %
9,65 %
9,70 %
9,67 %

 

 

8000 €

12 kk
22 kk
35 kk
42 kk
60 kk
79 kk 

720 €
400 €
264 €
224 €
168 €
136 € 

7,1 %
7,1 %
7,1 %
7,1 %
7,1 %
7,1 %

8334 €
8648 €
9053 €
9282 €
9945 €
10460 € 

8,15 %
8,71 %
8,95 %
9,00 %
9,04 %
9,04 %

Kundens första månadsrat är räntefri och kostnadsfri. I kreditkostnaderna ingår 7,1 %:s* årlig ränta samt den månatliga kontoskötselavgiften 7,00 euro. Minimimånadsraten är 50 euro. Kalkylerna i tabellen invid baserar sig på antagandet att kunden betalar de månadsrater som anges i tabellen.

Finansieringen beviljas av OP Företagsbanken Abp, Industrigatan 1b, 00560 Helsingfors

* Ränta OP-prime + 6,75 % = 7,10 % (1/2017).

 

Aktiiviraha - Handelsbanken

När du tar fönster och dörrar med finansiering, får du dessutom en försäkring , som är i kraft 6 månader efter leveransdagen från fabriken. Till ersättningarna hör inte någon självriskandel och maximiersättningen är 1000 €.

Förutom ett smidigt betalningsvillkor och försäkringen får du ett Aktiiviraha MasterCard -kort, som postas till dig ca tre veckor efter leveransdagen. Kortet kan användas som betalmedel i hemlandet och utomlands. Kortets årsavgift (30 €) uppbärs först från och med det andra året.

I tabellen nedan har vi gjort exempelkalkyler över Aktiiviraha -finansieringen.

 

Kredit

Kredittid

Månadsrat
1:a raten

Kreditens ränta %

Kreditpris

Effektiv
ränta

2000 €

6 kk
10 kk
20 kk
36 kk
60 kk

338 €
205 €
105 €
67 €
44 €

0 %
0 %
0 %
6,95 %
6,56 %

2030 €
2080 €
2130 € 
2502 €
2752 € 

5,25 %
9,10 %
7,64 %
17,06 %
14,88 %

4000 €

6 kk
10 kk
20 kk
36 kk
60 kk

672 €
405 €
205 €
128 €
83 €

0 %
0 %
0 %
6,95 %
6,56 %

4030 €
4080 €
4130 €
4723 €
5104 €

2,60 %
4,46 %
3,77 %
11,99 %
10,76 %

6000 €

10 kk
20 kk
36 kk
60 kk

605 €
305 €
190 €
123 €

0 %
0 %
6,95%
6,56 %

6080 €
6130 €
6943 €
7455 €

2,95 %
2,50 %
10,36 %
9,41 %

8000 €

10 kk
20 kk
36 kk
60 kk 

805 €
405 €
252 €
162 € 

0 %
0 % 
6,95 % 
6,56 %

8080 €
8130 €
9166 €
9806 € 

2,20 %
1,87 %
9,56 %
8,75 %

Kontoskötselavgift 5 euro/faktura. På den första fakturan debiteras betaltidskampanjens kampanjavgift 30 € (10 mån. och 20 mån.) eller 100 € (36 mån. och 60 mån.)
10 månaders kampanjens ränta 0 %, 36 månader fast ränta 6,95 % och 60 månaders kampanjens ränta är 6,565 % (SHB Prime365 + 5,5 %) [1/2017].
Aktiiviraha är en kontinuerlig kredit vara kontoskötselavgift är 5 €/månad och årsavgift 30 € från och med det andra året. Den effektiva räntan för ett kreditsaldo på 1500 euro är 26,28 % (1/2017), då den nominella räntan är 13,06 %. Krediten beviljas av Handelsbanken Rahoitus Oyj, hemort Helsingfors.

Den här webbplatsen använder cookies.