Kontakta oss
yhteystiedot
verkkokauppa
verkkokauppa
FIN Ι SWE Ι ENG

Kotimaiset Alavus-ikkunat

Korkealaatuiset ikkunat valmistuu Etelä-Pohjanmaalla, Alavudella.

Ikkunat valmistetaan aina mittatilaustyönä ja voit muokata ikkunoita kohteeseesi sopiviksi muun muassa erilaisilla lisävarusteilla, lasitus-, väri-, ja mallivaihtoehdoilla.

Pyydä tarjous

Kotimaiset Alavus-ikkunat

Korkealaatuiset ikkunat valmistuu Etelä-Pohjanmaalla, Alavudella.

Ikkunat valmistetaan aina mittatilaustyönä ja voit muokata ikkunoita kohteeseesi
sopiviksi muun muassa erilaisilla lisävarusteilla, lasitus-, väri-, ja mallivaihtoehdoilla.

Pyydä tarjous

Högklassiga finländska fönster av en inhemsk tillverkare

Det krävs mycket av dagens fönster. De är en stor och viktig del av en byggnad och de ska se bra ut och dessutom också vara energieffektiva. Vi på Alavus Ikkunat Oy kan erbjuda såväl energieffektiva som moderna lösningar, men även träfönster som högaktar traditionerna.

I vårt modellurval återfinns öppningsbara samt karmfasta trä- och träaluminiumfönster. Träaluminiumfönstrets karm och innerbåge är av trä. Ytterbågen är helt av aluminium och karmens yttre delar är beklädda med en aluminiumprofil. I träfönstret används aluminium för beklädningen av underkarmen och den horisontala mellankarmen. Träaluminiumfönstret är i dag det klart populäraste eftersom fönstret i praktiken är underhållsfritt. Man ska dock inte glömma att regelbundet kontrollera och vidta eventuella underhållsåtgärder på de yttre aluminiumdelarna samt träytorna på insidan. Det är bra att bekanta sig med det häfte med underhålls- och bruksanvisningar som medföljer leveransen.

Fönstren tillverkas efter mått, varför de lämpar sig för såväl nybyggnads- som saneringsobjekt. Till vår produktfamilj hör förutom standardfönster också tillufts-, helaluminium- samt värmefönster.
Fönstrens energieffektivitet har varit en utgångspunkt för vår produktutveckling. I vårt sortiment ingår därför fönster, som når upp till den bästa möjliga energiklassen A++. Våra produkter är CE-märkta.

Energieffektiviteten i ett fönster påverkas av glasdelens u-värde och konstruktion, lufttätheten, den totala genomträngligheten av solenergi (g-värde) samt karmdjupet.

Alavus Ikkuna leikkaus tekstein

Råmaterial

I tillverkningen använder vi finländska råmaterial. De synliga ytorna på det fingerskarvade furuvirke som används i trädelarna är kvistfria.

Ytbehandling

Trädelarna kan målas, lackeras, impregneras eller laseras till önskad färgton. Standardytbehandling är dubbel elektrostatisk målning, vari ingår mellanslipning. Standardfärgtonen är vit NCS S0502Y, specialfärgtoner enligt kundernas önskemål.

ncs s0502y valkoinen
NCS S0502-Y vit

Vår mest populära laseras färgton är VC50 gamla nut och VC 3157 Ek. Lasyrfärgernas kulörer påverkas av bl.a föjande faktorer: träslaget, träets fiberuppbyggnad, träets bearbetning, fägernas appliceringsmetod och applicerinsmängden.

vc 3157 tammi
VC-3157 Ek

vc 50 vanha pahkina
VC-50 gammal nöt

TV 5728 ruskea
TV-5728 Brun

Aluminiumdelens standardytbehandling är pulvermålning. Aluminiumstandardfärgerna är: 

RAL 9010
(vit)

RAL 7040
(ljusgrå)

RAL 7024
(mörkgrå)

RR 32
(mörkbrun)

Kulörerna på bildskärmen kan skilja sig från målade färgprover. Vänligen kontrollera alltid den valda kulören med en färgkarta eller målat prov.

Tvåfärgsmålning och gränsdragning på ytterbågen är också möjliga.

Aluminiumdelarna kan även levereras anodiserade eller med Decoral-träfigursytbebeklädnad.

 

alt
Alavus Ikkunat Oy förlitar sig i ytbehandlingen på inhemska Teknos.

Glas

Standard i alla våra fönster är ett selektivglaselement med fyllning av argongas. Minimitjockleken för glasen är 4 mm och alla de glas som används uppfyller standarden SFS 4704. Det finns ett stort antal ytterligare alternativ och man kan välja glas enligt objektets användningsändamål.

Ytbeslag

I fönsterleveranser ingår också ytbeslag, av vilka en del monteras färdigt på plats på fabriken. På ett vitt fönster monteras som standard vita beslag och förzinkade gångjärn. Det finns också ett flertal andra beslagsalternativ. Tala om dina önskemål för försäljaren, så förses dina fönster med lämpliga beslag.

alt
Fönstrets standardtäckplåt

Tätningar

De öppningsbara fönstren har alltid trefaldig tätning som standard och lågenergifönstren MS2EA med fyra glas har alltid fyrfaldig tätning. Tätningens yta är smutsavstötande och är vid behov lätt att rengöra. Variationer i temperaturen påverkar inte tätningens egenskaper, utan tätningen återtar alltid sin form och säkerställer på så sätt fönstrets täthet år ut och år in.

huurtumatonI dagens fönster är värmeläckaget så litet att fönstrets yttre yta i vissa förhållanden kyls ned så att den är kallare än utomhusluften, vilket leder till rimfrost på ytterglasets yta. Ju lägre u-värde fönstret har, desto större är sannolikheten för rimfrostbildning på fönstret. Detta fenomen har kunnat observeras i synnerhet på fyrglasfönster.

Man har i fönsterindustrin talat om rimfrostbildning på fönstren alltsedan de första lågenergifönstren kom ut på marknaden. I dag är detta inte längre något problem, utan fönstren kan förses med specialytbehandlat glas, som håller ytan på glaset på utsidan tillräckligt varm så att det inte kommer åt att bildas rimfrost på glasets yta.