Alavus Ikkunat Oy - fönster och dörrar av hög kvalitet

Alavus Ikkunat Oy har grundats år 2003. Även om företaget är ungt, har Alavus Ikkunat Oy långa traditioner och know-how beträffande tillverkning av fönster och dörrar sedan många år. I Rantatöysä i Alavus har det tillverkats snickeriprodukter sedan början av det förra seklet. Till följd av omstruktureringar år 2002 grundades Alavus Ikkunat Oy för att fortsätta de starka snickeritraditionerna.

I detta nu sysselsätter Alavus Ikkunat Oy ca 90 personer. I fabriken som ligger i Rantatöysä i Alavus tillverkas ca 60 000 enheter fönster och 10 000 enheter dörrar om året. År 2007 färdigställdes en utbyggnad av produktionslokalerna. Det står nu totalt 5400 m² produktionsutrymmen och ca 800 m² lagerutrymmen till förfogande.

Alavus Ikkunat Oy är i privat ägo och är på så sätt till hundra procent finländskt. Verkställande direktör för företaget har alltsedan starten varit Kimmo Hautamäki. År 2016 var omsättningen ca 13 miljoner €.