face

Hae Alavus Rahoitus SE

Kiinnostuitko SE

Tekniska data för det öppningsbara träfönstret msep 1+2

MSEP VinoreunainenVirke:Karmen av ett flertal delar limmad och fingerskarvad furu, de synliga ytorna kvistfria.
Bågen fingerskarvad kvistfri i målade fönster, i laserade fönster EFEX-furu båge.

Aluminiumdelarna: Underbågen och den vägräta mellankarmen aluminiumbeklädda.

Karmdjup: 130, 150, 170, 210 mm.

Ytbehandling: Trädelarna målning eller lasering, aluminiumdelarna pulvermålning eller anodisering.

Glas: I innerbågen dubbelt selektivglaselement med fyllning av argongas, i ytterbågen 4 mm planglas.

Tätning: Innerbågen dubbel standardtätning, ytterbågen enkel standardtätning.

Beslag: På inner- och ytterbågen tappgångjärn M8/12*30/35, innerbågens reglar och lås tillverkarens standard samt ytterbågens lås. Slutbleck i metall, i vädringsfönstren spärranordning. Plåtarna färdigt monterade, vädringsdelarnas handtag lösa.

U-värde: från och med 0,78 W/m2K

Pyyda tarjous Alavus Ikkunoista ja Ovista SE