face

Hae Alavus Rahoitus SE

Kiinnostuitko SE

Tekniska data för det öppningsbara träaluminiumfönstret MSEA 1+2

MSE A VinoreunainenDet öppningsbara träaluminiumfönstret MSEA är den vanligaste fönstertypen och lämpar sig för både nybyggnads- och saneringsobjekt. Detta fönster med två bågar som öppnar sig inåt är en bra lösning för såväl egnahems- som flervåningshus.

Virke: Karmen av ett flertal delar limmad och fingerskarvad furu, de synliga ytorna kvistfria. Bågen fingerskarvad kvistfri i målade fönster, i laserade fönster EFEX-furu båge.

Aluminiumdelar: Ytterbågen och karmens ytbeklädnad i aluminium.

Karmdjup: 130, 150, 170, 210 mm.

Ytbehandling: Trädelarna målning eller lasering, aluminiumdelarna pulvermålning, anodisering eller decoral-träfigursytbeklädnad.

Glas: I innerbågen dubbelt selektivglaselement med argongasfyllning, i ytterbågen planglas.

Tätning: Innerbågen 2 x standardtätning, ytterbågen 1 x standardtätning.

Beslag: På inner- och ytterbågen tappgångjärn M8/12*30/35, innerbågens reglar och lås tillverkarens standard samt ytterbågens lås. Slutbleck i metall, i vädringsfönster spärranordning. Plåtarna färdigt monterade, vädringsdelarnas handtag lösa.

U-värde: från och med 0,78 w/m2k

Alavus Ikkunat Oy:s träaluminiumfönster MSE/A 130,

MSE/A 170, MSE/A 210 och tillverkningen av dem uppfyller kraven enligt kravdokumenten EO320:2001,
SFS 3304:1978, SFS 4003 EHD:1995, SFS 4151:1990,
SFS 4433:1990, SFS 5657:1990, SFS 5795:1994.

Luftljudisoleringsvärden 

MSEA 
Karmdjup 170mm

Rw

Rw + C

Rw + Ctr

Innerbågens glas

Ytterbågens glas

dB

dB

dB

2k4-18

4

45

43 

39

2k4/6-16

4

47 

46

43

2k4/6-16

6

 47

46

44

2k4-18

6

 47

46

43

 

MSEA 
Karmdjup 210mm

Rw

Rw + C

Rw + Ctr

Innerbågens glas

Ytterbågens glas

dB

dB

dB

2k4-18

4

47

45

43

2k4/6-16

4

49

48

46

2k4/6-16

6

49

48

45

2k4-18

6

49

48

45

Luftljudisoleringstalet Rw + Ctr kan användas t.ex. vid bedömning av ljudisoleringsförmågan i stadstrafikbuller och talet Rw + C t.ex. vid bedömning av luftljudisoleringsförmågan mot jetplansbuller i närheten av ett flygfält.

 

Saatesti Alavus ikkunat se

Pyyda tarjous Alavus Ikkunoista ja Ovista SE