face

Hae Alavus Rahoitus SE

Kiinnostuitko SE

Tekniska data för det öppningsbara träaluminiumfönstret MS3EA 1+3

MS3E A VinoreunainenVirke: Karmen av ett flertal delar limmad och fingerskarvad furu, de synliga ytorna kvistfria. Bågen fingerskarvad kvistfri i målade fönster, i laserade fönster EFEX-furu båge.

Aluminiumdelar: Ytterbågen och karmens ytterbeklädnad i aluminium.

Karmdjup: 130, 150, 170, 210 mm.

Ytbehandling: Trädelarna målning eller lasering, aluminiumdelarna pulvermålning, anodisering eller decoral-träfigursytbeklädnad.

Glas: I innerbågen trippelselektivglaselement med argongasfyllning, i ytterbågen 4 mm planglas.

Tätning: Innerbågen 2 x standardtätning, ytterbågen 1 x standardtätning.

Beslag: På inner- och ytterbågen tappgångjärn M8/12*30/35, innerbågens reglar och lås tillverkarens standard samt ytterbågens lås. Slutbleck i metall, i vädringsfönster spärranordning. Plåtarna färdigt monterade, vädringsdelarnas handtag lösa.

U-värde: från och med 0,59 w/m2k

Luftljudisoleringsvärden 

MS3EA
Karmdjup210mm

Rw

Rw + C

Rw + Ctr

Innerbågens glas

Ytterbågens glas

dB

dB

dB

3k4/4/6-14

AF4

47

45

43

Pyyda tarjous Alavus Ikkunoista ja Ovista SE