face

Hae Alavus Rahoitus SE

Kiinnostuitko SE

Tekniska data för det öppningsbara träaluminiumfönstret MS2EA 2+2

MS2E A VinoreunainenVirke: Karmen av ett flertal delar limmad och fingerskarvad furu, de synliga ytorna kvistfria. Bågen fingerskarvad kvistfri i målade fönster, i laserade fönster EFEX-furu båge.

Aluminiumdelar: Ytterbågen och karmens ytterbeklädnad i aluminium.

Karmdjup: 130, 150, 170, 210 mm.

Ytbehandling: Trädelarna målning eller lasering, aluminiumdelarna pulvermålning, anodisering eller decoral-träfigursytbeklädnad.

Glas: I inner- och ytterbågen dubbelt selektivglaselement med argongasfyllning.

Tätning: Innerbågen dubbel standardtätning, ytterbågen 2 x standardtätning.

Beslag: På inner- och ytterbågen tappgångjärn M8/12*30/35, innerbågens reglar och lås tillverkarens standard samt ytterbågens lås. Slutbleck i metall, i vädringsfönster spärranordning. Plåtarna färdigt monterade, vädringsdelarnas handtag lösa.

U-värde: från och med 0,63 w/m2k

Luftljudisoleringsvärden

MS2EA
Karmdjup 210mm

Rw

Rw + C

Rw + Ctr

Innerbågens glas

Ytterbågens glas

dB

dB

dB

2k4/4-18

2k4/4-14

48

46

42

2k4/6-16

2k4/4-14

50

49

46

 

Luftljudisoleringstalet Rw + Ctr kan användas t.ex. vid bedömning av ljudisoleringsförmågan i stadstrafikbuller och talet Rw + C t.ex. vid bedömning av luftljudisoleringsförmågan mot jetplansbuller i närheten av ett flygfält.

Pyyda tarjous Alavus Ikkunoista ja Ovista SE