face

Hae Alavus Rahoitus SE

Kiinnostuitko SE

polaroid6Öppningsbara träaluminiumfönster

Träaluminiumfönster är nuförtiden populära, eftersom de i praktiken är underhållsfria. Träaluminiumfönstrets karm och innerbåge är av trä. Ytterbågen är i sin helhet av aluminium och karmens yttre delar är beklädda med aluminiumprofil. Fastän träaluminiumfönstren är underhållsfria, ska man dock inte glömma att regelbundet kontrollera och vidta eventuella underhållsåtgärder på de yttre aluminiumdelarna samt träytorna på insidan.

De öppningsbara träaluminiumfönstren står till buds som 3- och 4-glasfönster. 4-glaslågenergifönstren har planerats för att uppfylla dagens krav på byggande och är sålunda särskilt inriktade på nybyggande och lågenergihus, utan att dock utesluta saneringsobjekt. I vårt sortiment ingår två typer av lågenergifönster, MS3EA 1+3 och MS2EA 2+2.

Fönstret MS2EA 2+2 har i både inner- och ytterbågen ett dubbelt isolerglaselement, medan fönstret MS3EA 1+3 åter har ett trefaldigt isolerglaselement i innerbågen och ett planglas i ytterbågen. I fråga om värmeisoleringsförmåga skiljer sig fönstren inte från varandra. De tekniska avvikelserna kommer från glasen, tätningarna samt möjligheten att använda löstagbart fackverk och delningsspröjs samt storleksbegränsningarna. I fönstret MS3EA 1+3 begränsar storleken i någon mån användningsmöjligheterna på grund av innerbågens tyngd.

 

msea-leikkaus2014

Pyyda tarjous Alavus Ikkunoista ja Ovista SE